top of page

Medlemsvillkor

1. Medlemskap

Anslutning av medlems avtal sker digitalt via ett autogiromedgivande. För att ingå ett medlems avtal måste du vara 18 år. Individer under 18 år kräver godkännande från vårdnadshavare för att bli medlemmar. Avtalet måste vara fullständigt ifyllt, undertecknat med Bank ID och den som agerar som betalare måste vara myndig.

2.Integritet

För att hantera din träning och driva vår verksamhet krävs bearbetning av dina personuppgifter. Vi är engagerade i att alltid säkerställa skyddet av din integritet och åt vidta åtgärder för att säkra hanteringen av dina personuppgifter. Ta del av ytterligare information om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

3. Betalning

Träningsavgift kan endast erläggas via autogiro.

Träningen är förlagd till en vårtermin och en hösttermin med uppehåll för vinter och sommar. Terminsavgifterna är fördelade över hela året, vilket innebär att en mindre summa dras varje månad året runt (12 dragningar).

Josipovic MMA Gym AB förbehåller sig rätten att ta ut ränta enligt lag, administrativa avgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning.

4. Avtalsperiod och uppsägning

Nya medlems avtal gäller under en bindningstid på 6 månader och fortsätter sedan automatiskt på obestämd tid med en uppsägningstid på 2 månader.

Endast den som betalar avgiften har rätt att säga upp avtalet. Uppsägningen görs skriftligen via e-post till robin.josipovic@outlook.com. Vänligen specificera vilken tjänst det avser, ditt namn, personnummer samt (om du betalar för någon annan) den tränandes namn och personnummer.

Uppsägningar som kommer till oss innan 24:e dagen i månaden, återstår det uppsägningstiden eventuellt bindningstid. 

Uppsägningar som kommer till oss efter 24:e dagen i månaden, blir uppsägningstiden från och med debitering nästkommande månad.

5. Träningsavgift

Avgiften varierar beroende på om medlem jobbar, studerar eller är ungdom. Aktuella priser finns tillgängliga på vår hemsida. Priset är skyddat från förändringar under bindningstiden. Efter det kan en prishöjning bli aktuell. Eventuella ändringar i priset kommer att meddelas på vår hemsida och sociala medier senast 60 dagar innan förändringen träder i kraft. Priser justeras automatiskt vid eventuella tillägg, avslut av abonnemang samt vid byte till vuxengrupp

6. Medlemsavgift 

Alla medlemmar ska betala en medlemsavgift för försäkring av träning MMA. Medlemsavgiften varierar beroende på valda tävlingsgrenar. 

7. Hälsotillstånd och olycksfall

Medlemmar och besökare ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de kan delta i aktiviteter och på gymmet hos oss utan risk.

Som medlem i MMA är du försäkrad. Försäkringen täcker olycksfallsskador som inträffar under träning eller prova-på-verksamhet på Samurai Wolves MMA. Försäkringen ingår i medlemsavgiften. Vid eventuell skada, vänligen anmäl det till försäkringsbolag.

8.Ansvar för ägodelar

Du har själv ansvaret för dina värdesaker. Josipovic MMA Gym AB ansvarar ej för dina värdesaker.

9. Doping

Josipovic MMA Gym AB och Borås Kampsport & Närkamps förening tar tydligt avstånd från doping och droger tillämpar nolltolerans när det gäller användning av dopingklassade preparat. Vid konstaterat användande av dopingpreparat kommer medlemskapet avslutas omgående och blir skyldig att betala kvarstående på medlemskapet, om inte omedelbar korrigering sker. 

 

10. Justering av villkor

Dessa villkor kan komma att justeras och uppdateras vid behov, tex för att överensstämma med aktuell lagstiftning, vid tillkomst av nya tjänster etc.

Dessa villkor uppdaterades 2023-11-11.

bottom of page